Home » LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

CIEKAWOSTKI

ZBIÓRKI

Spotkania członków grup wyznacza Ks. Proboszcz

WIADOMOŚCI:

Trwają zapisy do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zapraszamy chętnych .

Opiekun grupy

Wojciech Kusy

503 873 657