LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

CIEKAWOSTK

ZBIÓRKI

Spotkania członków grup wyznacza Ks. Proboszcz

WIADOMOŚCI:

Trwają zapisy do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zapraszamy chętnych .

Opiekun grupy

Wojciech Kusy

503 873 657