Home » KANCELARIA

KANCELARIA

   DOKUMENTY POTRZEBNE W KANCELARII
        PARAFIALNEJ

Chrzest święty:

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka z USC;
 2. Świadectwo ślubu rodziców, gdy pochodzą spoza parafii;
 3. Dane osobowe rodziców i chrzestnych;
 4. Zaświadczenie z parafii chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami;

Zgłoszenie miesiąc przed chrztem!

Sakrament małżeństwa:

 1. Dowód osobisty;
 2. Świadectwo chrztu;
 3. Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji:
  a. przedmałżeńskiej,
  b. przedślubnej; 
 4. Zaświadczenie z USC.


Zgłoszenie 3 miesiące przed ślubem!

Pogrzeb:
 

 1. Karta zgonu;
 2. Akt zgonu z USC; 
 3. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. – dotyczy to zwłaszcza zmarłych w szpitalu.


Zgłoszenie także poza godzinami urzędowania kancelarii!